Det første individet, den som man går ut fra, i undersøkelser av arvelige sykdommer eller andre familiære karakteristika. Probanden kalles også indekstilfellet.