Prokaryot, encellet; brukes om organismer som ikke har cellekjerne. Motsatt: eukaryot. De fleste levende organismer på jorden er prokaryote, og tilhører et av de to superrikene (domenene) bakterier og arker (tidligere kalt arkebakterier).