Proliferasjon, vekst på grunn av økt antall celler. Læren om hvorledes cellene i et vev formerer seg, modner og blir avstøtt, kalles celle-proliferasjonskinetikk.