Protrahert er i medisinen noe som trekker ut i lengden eller i tiden, for eksempel protrahert fødsel. Det brukes særlig om sykdomsforløp som trekker langt ut i tid, for eksempel protrahert bakteriell bronkitt.