Pseudoisokromatiske tavler, tavler med mønstre av fargeflekker; benyttes til undersøkelse av fargesansen. Se fargeblindhet.