Psykogenese, psykologiske forholds betydning for dannelse og forløp (genese) av en lidelse eller sykdom.