Pulseless disease er det samme som Takayasus sykdom.