Pylorotomi er et kirurgisk innsnitt i mageportens snøremuskel (pylorus). Inngrepet benyttes ved pylorusstenose.