Randsinus, sinus subcapsularis, er betegnelsen på den delen av en lymfeknute (nodus lymphaticus) som ligger umiddelbart innenfor knutens bindevevskapsel og inntil septumveggene. Dette smale området består av et løsere, maskelignende og tilnærmet lymfocyttfritt felt som omgir lymfeknutens cortex, men følger også septumveggene inn mot knutens hilus. Randsinus mottar lymfe fra afferente årer (vasa lymphatica afferentia) fra periferien, og leder den til knutens indre deler.