Normal lymfeknute
Normal lymfeknute. Av . CC BY 2.0

lymfeknute

Lymfeknute.

Lymfeknute. Lymfeknutene fungerer på en måte som levende filtre for lymfevæsken, før den slipper over i blodet. I lymfevæsken er det, foruten overskudd av vevsvæske fra venene, en del stoffer som finnes i vevsvæsken, for eksempel bakterier, virus og andre partikler. En rekke tynne årer fører lymfevæsken til lymfeknutene.

Av /KF-arkiv ※.
Lymfesystemet

Lymfesystemet. Skjematisk fremstilling av lymfeårer og lymfeknuter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Lymfeknuter er lymfatisk vev innskutt i lymfebanen, som fungerer som kontrollpost for immunsystemet. De fleste lymfeknutene ligger i områder som lyskene, armhulene, halsen, og i lungeroten og tarmkrøset.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk lymph node

latin nodus lymphaticus, flertall nodi lymphatici

I lymfeknutene er det fullt av en type hvite blodceller som kalles lymfocytter (B- og T-celler). Lymfen som passerer gjennom lymfeknutene kan ha med seg fremmede stoffer (for eksempel virus eller bakterier) som lymfocyttene kan reagere mot. Når en lymfocytt har kjent igjen et fremmed stoff, vil den gå gjennom en modningsprosess i lymfeknuten.

Lymfeknuter blir ofte misvisende kalt «lymfekjertler» eller «glandler».

Beliggenhet

Lymfeknutene ligger stort sett nær kroppens sentrum, slik at lymfe fra store vevsområder kanaliseres gjennom hver knute. For beinas vedkommende ligger de fleste lymfeknutene i lysken, for armene i armhulen, for hodet langs halsen, for lungene i lungeroten og for tarmene i tarmkrøset. Til sammen har vi mellom 500 og 1000 lymfeknuter i kroppen.

Struktur

Lymfeknutene er små ovale eller bønneformede strukturer fra noen få millimeter opp til et par centimeter lange. De er omgitt av en bindevevskapsel og har derfor en fast konsistens. Vevet i lymfeknuten deles i en ytre bark og en indre marg. Ved farging av snitt gjennom en lymfeknute farges barken mørkere enn margen, noe som skyldes store mengder små lymfocytter som ligger spesielt tett i barken. Barken ligger opp mot den siden hvor de tilførende lymfeårene tømmer seg inn gjennom bindevevskapselen som omgir lymfeknuten. Inne i lymfeknutene vider lymfeårene seg ut til store hulrom (sinuser). Sinusene er spesielt brede i margen. På kryss og tvers gjennom sinusene går tynne endotelkledde bjelker av kollagenfibre. På bjelkene henger makrofager som fagocytterer partikler som kommer flytende med lymfen (fagocytose).

Funksjon

Lymfeknutene inneholder først og fremst store mengder av en type hvite blodceller som kalles lymfocytter. Lymfocyttene er klonefordelt med hensyn til hva slags antigener de kan gjenkjenne. Ettersom det er så mange ulike antigener, er det tilsvarende et enormt antall ulike kloner. I gjennomsnitt er derfor hver enkelt klon liten, det vil si at det er relativt få lymfocytter som kan gjenkjenne et gitt antigen.

Dersom lymfocyttene var spredt tilfeldig rundt i kroppen, ville det gå lang tid før tilstrekkelig mange antigenspesifikke lymfocytter oppdaget et invasjonsforsøk. Det kunne dermed oppstå stor skade før lymfocyttene fikk mobilisert motreaksjoner. To faktorer bidrar til å løse problemet:

  1. For det første er ikke lymfocyttene tilfeldig fordelt i vevene, men oppholder seg vesentlig i spesielt lymfatisk vev hvor det er stor mulighet for at antigen hurtig oppdages dersom det har trengt inn i kroppen. Lymfeknutene er nettopp slikt spesielt lymfatisk vev som virker som «veisperringer» eller kontrollposter for lymfe.
  2. For det andre ligger ikke lymfocyttene i ro, men foretar en uopphørlig vandring mellom de forskjellige lymfeknutene og også andre lymfatiske organer som milten, mandlene (tonsillene) og lymfatisk vev i tarmveggen.

Ved infeksjon i et vevsområde, for eksempel i en finger, vil bakterier flyte med lymfestrømmen til de drenerende lymfeknutene, for eksempel i armhulen. Knutene svulmer da opp til mangedobbelt størrelse og kan kjennes som faste, glatte og ømme kuler. På samme måte kan celler som løsner fra kreftsvulster (metastaser), flyte med lymfen og slå seg ned og danne nye svulster i de drenerende lymfeknutene. Disse fenomenene er en logisk følge av lymfeknutenes funksjon.

Lymfocyttsirkulasjon

Lymfocyttene kommer til lymfeknutene med blodbanen. I stedet for å fortsette videre med blodet fester de seg til veggen av spesialiserte vener med kubisk endotel, såkalte høyendotelvenyler. Lymfocyttene trenger så gjennom åreveggen inn i lymfeknutevevet. Normalt vandrer om lag 10 000 lymfocytter fra blodbanen inn i en ettgrams lymfeknute i løpet av ett sekund. Lymfocyttene blir i lymfeknutene noen timer. Dersom de ikke støter på sitt spesielle antigen, forlater de lymfeknutene med fraførende lymfe og går tilbake til blodbanen. Siden de enkelte lymfocyttene føres tilfeldig med blodstrømmen til forskjellige lymfeknuter, vil de i løpet av kort tid ha vært innom mange lymfeknuter på utkikk etter «sitt» antigen. Vandringen med blodbanen til lymfatisk vev og med lymfebanen tilbake til blodet kalles lymfocyttresirkulasjon.

Antigenstimulering

Når en lymfeknute stimuleres med antigen, mangedobles blodgjennomstrømningen og lymfocyttinnvandringen øker til cirka 30 000 i sekundet. De antigenspesifikke lymfocyttene forlater ikke lymfeknuten igjen, men holdes tilbake. Siden nye lymfocytter stadig strømmer inn, forårsaker dette en opphoping av spesifikke lymfocytter. Dermed blir den lokale immunresponsen kraftig forsterket. De spesifikke lymfocyttene deler seg og differensieres til effektorceller og hukommelsesceller. Økt blodgjennomstrømning, lymfocyttinnvandring og celledeling fører til at lymfeknutene blir forstørret.

Etter at de spesifikke lymfocyttklonene er ekspandert, begynner de å forlate lymfeknutene. Effektorcellene har endret vandringsmønster og vil blant annet vandre til områder hvor det foregår en betennelsesreaksjon, slik at lymfocyttenes immunsvar i økende grad overføres til invasjonsstedet. Lymfeknutene, sammen med milten, mandlene og peyerske plakk, er dermed sete for igangsetting av immunreaksjoner. Også hukommelsescellene forlater lymfeknuten og starter resirkulasjon. På denne måten spres den immunologiske hukommelsen til hele kroppen. Selv om samme antigen skulle starte et invasjonsforsøk et annet sted i kroppen, blir det dermed møtt med en forsterket sekundærrespons.

Affinitetsmodning

Høyendotelvenylene ligger i den dype delen av lymfeknutenes barkområder. Dersom B-lymfocytter møter antigen her, vandrer de videre opp til ytre del av barken hvor de danner kulerunde ansamlinger, såkalte follikler. Inni folliklene er det spesialiserte celler med lange utløpere som kalles follikulære dendrittiske celler (FDC). FDC kan holde antigen på overflaten i uker og måneder og dermed medvirke til forlenget stimulering av lymfocyttene. Dette er viktig blant annet for vedlikehold av immunologisk hukommelse. Dessuten muliggjør det såkalt affinitetsmodning av B-lymfocyttenes reseptorer. Dette skjer ved at B-lymfocyttene, som kan reagere på FDC-bundet antigen, undergår mutasjoner og deretter må konkurrere om fortsatt binding til antigen for å overleve. Det skjer da en seleksjon av lymfocytter som har reseptorer med høy affinitet.

Affinitetsmodningen er et viktig bidrag til mer effektivt immunsvar ved senere møte med samme antigen. Det lymfatiske vevet i milten, mandlene og peyerske plakker har på samme måte follikler, med tilsvarende funksjon. T-lymfocyttene gjennomgår ikke tilsvarende affinitetsmodning og vandrer derfor i liten grad til folliklene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg