Referansetest, prøve som et laboratorium benytter for å kalibrere eller kvalitetssikre sine egne målemetoder.