Rejeksjon er avstøtning av vev eller organer som er transplantert fra et annet individ (donor). Se avstøtningsreaksjon.