Resipient, person som mottar, f.eks. blod ved blodoverføring, vev ved transplantasjon.