En resipient er en person som mottar. Hen kan motta for eksempel blod ved blodoverføring, eller vev ved transplantasjon.