Sexpress, det å utsette en person, fysisk eller psykisk, for seksuell og erotisk pågang uten at vedkommende ønsker slik kontakt. Etter den annen verdenskrig er det skjedd betydelige endringer i synet på seksualiteten. Holdningene er preget av større åpenhet og vilje til å drøfte og behandle menneskelig seksualitet som et viktig tema. Med større åpenhet er det også kommet en større grad av liberalitet. Det er mange faktorer som ligger til grunn for denne utviklingen, som ikke i ett og alt kan sies å være entydig positiv. Et eksempel på negative sider ved det frigjorte syn på seksualitet kan være sexpress.

Sexpress forekommer i ulike sosiale sammenhenger. Det er særlig sexpress i arbeidslivet som har vært i fokus som et alvorlig miljøproblem, og som fagorganisasjonene etter hvert har begynt å ta alvorlig.

Sexpress utøves praktisk talt alltid fra menn overfor kvinner. Mønsteret har åpenbar sammenheng med kjønnenes forskjellige sosiale maktposisjon, det være seg i en arbeidssituasjon eller i samfunnet i sin alminnelighet. Kampen mot sexpress er derfor i økende grad blitt et viktig innslag i likestillingsarbeidet.

Det har tidligere vært en utbredt mannlig oppfatning at kvinner likte å bli utsatt for sexpress fordi det gav dem en bekreftelse på at de var attråverdige. Dessuten hørte det med til kvinners normale reaksjon på menns seksuelle tilnærming å vise en viss motstand. På den måten fikk de vist sin moralske anstendighet. Slike oppfatninger er gradvis i ferd med å forsvinne etter at kvinnenes sosiale posisjon er vesentlig styrket gjennom bedre utdanning og større økonomisk selvstendighet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.