Rettsantropologi, den delen av rettsmedisinen som baserer seg på metoder og kunnskaper innen biologisk antropologi. I dag er de viktigste praktiske oppgaver undersøkelse av knokkelfunn, både hele og fragmentariske, brente og ubrente knokler. Oppgaven vil være kartlegging, dokumentasjon og bedømmelse av hvor lenge knoklene har ligget, om materialet stammer fra et menneske, eventuelt individets alder, kjønn, størrelse og andre karakteristika.