Sakkade, raske øyebevegelser som flytter blikket for fokusering fra et punkt til et annet.