Sjefsykepleier, stillingsbenevnelse på sykepleier ved sykehus som er sykepleiefaglig rådgiver for direktøren.