Skuddsår, sår fremkalt av skytevåpen. Haglskudd fra nært hold kan gi alvorlige skader, men fra lengre hold sjelden alvorlig. Mantlede kuler gir liten vevsskade hvis de ikke treffer knokler. Blykuler og uregelmessige, skarpe deler av prosjektiler gir alvorligere, opprevne sår med utgangsåpningen mye større enn innskuddsåpningen. Treffer kulen en knokkel, kan splintringen gi store skader i omgivende vev. Moderne våpen, også småkalibrede, med svær prosjektilhastighet gir pga. trykkbølgeeffekt, en sprengvirkning med store skader av det vev prosjektilet passerer. Behandling, se førstehjelp.