Plaster på fingeren. Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

sårbehandling

Artikkelstart

Sårbehandling er medisinsk førstehjelp ved skader på huden eller slimhinnene, som har oppstått ved slag, stikk, kutt, skrubb, bitt, forbrenning eller forfrysning, eller ved kjemisk etsing eller elektrisk påvirkning.

Man skiller mellom enkle sår, hvor bare huden eller slimhinnen er skadet, og kompliserte sår, hvor det er skade av dypereliggende strukturer, som store kar, nerver, sener, knokler eller indre organer.

Generelle retningslinjer

Ved sårbehandling er det svært viktig at man renser såret grundig for å forebygge sårinfeksjon. Det beste er å skylle såret omhyggelig med sterilt (kokt), fysiologisk saltvann, men man kan også bruke vann rett fra kranen. Til rensingen bør det ikke brukes desinfiserende midler, fordi de er like skadelige for cellene som for bakteriene. Er såret veldig forurenset, kan man bruke grønnsåpevann eller hydrogenperoksid, som utvikler oksygen og bruser opp, slik at smuss fjernes fra alle kroker.

Hvis såret er eller kan være forurenset av jord, og den skadede ikke er vaksinert mot stivkrampe, bør det gis en innsprøytning med stivkrampeserum, og vaksinasjon innledes. Pasienter som er vaksinert mot stivkrampe for mer enn to år siden, gir man en oppfriskningsdose. Se stivkrampevaksine.

Et åpent sår som blir renset ved frisk blødning, er ikke så utsatt for å bli infisert, men både stikksår og knusningssår gir god grobunn for bakterier og er vanskelige å rense. Knusningssår bør alltid behandles av lege, fordi ødelagt vev skal fjernes gjennom en sårrevisjon. Sårrevisjon gjøres med lokal eller full bedøvelse. Sår som skyldes elektrisk forbrenning, bør helst behandles på sykehus, siden det kan gå dager før man kan vurdere skadenes omfang i dybden.

Mindre sår kan beskyttes med en gaskompress som festes med plaster som ikke dekker såret. Rett væskenivå i såret er viktig for at et sår skal gro. Imidlertid kan for mye væske fra såret også være skadelig. Et sår skal ikke avkjøles, da dette kan forsinke sårtilhelingen.

Typer sår

Skrubbsår og overflatiske rifter

Sårplaster har en liten gaskompress på midten av den siden som vender inn mot såret. Gaskompressen sørger for å ta opp blod og sårvæske.

Sårplaster
Av /Shutterstock.

Skrubbsår og overflatiske rifter renses med vann, såpevann eller sårvaskemiddel, og dekkes med ren bandasje eller plaster.

Snittsår og kuttsår

Snittsår og kuttsår kan blø sterkt og dermed trenge en trykkbandasje. Hvis såret er så dypt at det er fare for skade av dypere strukturer, eller hvis såret spriker sterkt, bør en lege se på såret. I mellomtiden dekkes det med ren bandasje. Det må imidlertid aldri legges bomull direkte mot et åpent sår.

Stikksår

Sår som skyldes spiker, piggtråd og andre spisse gjenstander kan gi dype sår med liten innstikksåpning. Det kan da være fare for betennelse i dybden, og såret bør undersøkes av lege. Alle stikksår i bryst, buk eller ledd må vurderes av lege.

Knusningssår

Knusningssår forårsaket av stumpe slag kan knuse vevet med fare for betennelse. Slike sår må renses godt og helst undersøkes av lege.

Fremmedlegemer

Fremmedlegemer i sår, som glassbiter, småstein, trefliser og lignende, må fjernes fordi de ellers lett kan gi betennelse. Er det vanskelig å få fjernet fremmedlegemet, eller hvis det er en større skade, må lege kontaktes. Større fremmedlegemer eller gjenstander som sitter dypt, må ikke fjernes.

Rød stripe i huden

Rød stripe i huden oppover armen eller benet blir ofte feilaktig kalt blodforgiftning. Den røde stripen er tegn på en lymfeårebetennelse og er i seg selv helt ufarlig. Blodforgiftning er det samme som sepsis, og det oppstår først når betennelsen går over i blodet og gir høy feber og nedsatt allmenntilstand. I slike tilfeller må lege kontaktes umiddelbart.

Åpne brystskader

Åpne brystskader hvor lungen er skadet, er en alvorlig tilstand. Den skadede har vansker med å puste, og man kan av og til høre at det surkler i såret ved pustingen. Såret skal straks dekkes med en steril bandasje, som legges lufttett, og pasienten bandasjeres tett og stramt rundt brystet med et elastisk bind, et tørkle eller lignende. Pasienten bør sitte eller ligge med overkroppen høyt, det letter åndedrettet. Tilstanden krever øyeblikkelig legehjelp.

Åpne bukskader

Åpne bukskader medfører stor fare for skade av indre organer med blødning og alvorlig betennelse. Såret må straks dekkes med steril bandasje, som bare festes inntil og ikke surres stramt. Om det er tarmer utenpå, skal man bare dekke med bandasje. Pasienten skal ligge på ryggen med lett bøyde knær og hofter, da er det minst vondt. Pasienten må ikke få noe å spise eller drikke. Tilstanden krever øyeblikkelig legehjelp.

Øyeskader

Ved øyeskader skal man dekke til øyet, og så la en lege bedømme skaden.

Ved etsing av øyet med syre, lut eller andre kjemikalier skal øynene straks spyles over med rikelige mengder rent vann. Skyllingen bør helst foregå hele tiden, også under transport til lege. Skaden må undersøkes av lege så raskt som mulig.

Gnagsår og vannblemmer

Gnagsår og vannblemmer blir lett betente. Slike skader dekkes med ren bandasje og beskyttes mot fortsatt gnag eller trykk.

Gnagsårplaster
Av /Shutterstock.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg