Sosiale aktiviteter, fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter, f.eks. samvær med venner og familie, deltakelse i sport, musikkliv og andre hobbyaktiviteter. I helsetjenesten brukes begrepet i forbindelse med ADL, aktiviteter i dagliglivet. Et rehabiliteringsprogram (se attføring) kan inneholde spesifikke tiltak for å fremme sosiale aktiviteter hos personer som opplever begrensninger som følge av sykdom eller skade. Tiltak kan for eksempel være å tilrettelegge for at vedkommende kan delta i ulike aktiviteter, eller det innebærer å trene på ulike ferdigheter som muliggjør utøvelse av de aktivitetene som det er viktig for personen å delta i.