Spinalganglier, ganglier som kan observeres som oppsvulminger av bakrøttene på ryggmargsnervene (se ryggmargen) der disse passerer virvelkanalen. Gangliene inneholder de sensoriske nervecellenes cellelegemer.