Spirill, skrueformet bakterie. Gramnegative, trådformede, spiralsnodde bakterier med fra mindre enn en hel til mange ubøyelige spiralvindinger. De er bevegelige med en eller flere flageller i den ene eller begge ender. En art, Spirillum minus, fremkaller sodoku, en form av rottebittfeber. Campylobacter og Helicobacter har også spirillegenskaper.