Spisevegring, motstand/vegring mot å innta føde, uten at dette er så alvorlig som næringsvegring. Betegnelsen spisevegring benyttes i forbindelse med spiseforstyrrelser hos barn og ungdom, for eksempel i forbindelse med konflikter og belastninger. Se også anorexia nervosa.