Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kjennetegnes av tanker og atferd om mat og vekt som begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten (Skårderud, 2000). En spiseforstyrrelse gjør dermed at man både har problemer med å forholde seg til mat, og til egne tanker og følelser.En spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hilde Berit Moen

Nord universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 8 artikler:

B

  1. bulimi