Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kjennetegnes av tanker og atferd om mat og vekt som begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten (Skårderud, 2000). En spiseforstyrrelse gjør dermed at man både har problemer med å forholde seg til mat, og til egne tanker og følelser. En spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Hele artikkelen