Spiseforstyrrelser

Når en person har tanker og atferd om mat og vekt som begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten, har vedkommende en spiseforstyrrelse, ifølge en definisjon av Skårderud (2000). En spiseforstyrrelse gjør dermed at man har problemer med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser. Å ha en spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hilde Berit Moen

Nord universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 8 artikler:

B

  1. bulimi