Spiseforstyrrelser kjennetegnes av at tanker og atferd knyttet til mat og vekt begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse gjør at man har problemer med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser. Å ha en spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Hele artikkelen