Stapes er det latinske navnet på stigbøylen, det innerste ørebenet.