Sternal, som hører til eller har med brystbenet (lat. sternum) å gjøre.