Strømskade er skader som skyldes at elektrisk strøm passerer gjennom kroppen. se elektrisk skade.