Førstehjelp

Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak, ved akutt sykdom eller skade, som blir gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk.Tilsvarende medisinske hjelpetiltak som blir gitt av profesjonelt helsepersonell betegnes ofte akuttmedisin.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Nordseth

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 64 artikler:

U

  1. ulykke