Stroboskopet brukes blant annet til undersøkelse av stemmebåndenes bevegelser, stroboskopi. Hvis frekvensen av lysimpulsene ligger nær stemmebåndenes svingetall, vil det se ut som om stemmebåndene beveger seg langsomt, og bevegelsene kan analyseres. Mest brukt til undersøkelse av stemmebåndene er videostroboskopi, dvs. stroboskopi med fiberoptiske instrumenter kombinert med et videokamera.