Stroboskopi, observasjon av stemmebåndene i intermitterende (blinkende) lys med ganske korte glimt. Lysglimtene er ved hjelp av elektronikk synkronisert med stemmebåndenes svingningsfrekvens. Man ser stemmebåndene i tilsynelatende langsom bevegelse og kan dermed avsløre unormale små forandringer i dem.