Substantia er latin for 'substans', eller 'innhold'. For eksempel substantia grisea, hjernens og ryggmargens grå substans.