Suffisiens, tilstrekkelighet. Motsatt: insuffisiens.