Sustentaculum, støtte. Sustentaculum tali, utspring på innsiden av hælbenet (calcaneus) som støtte for det ovenforliggende vristbenet (talus).