Syncytium, mangekjernet cytoplasma uten cellegrenser (celle med mange kjerner). Syncytium kan dannes ved at celler smelter sammen, f.eks. skjelettmuskelceller, eller ved at cellekjernene deler seg (mitose) uten påfølgende celledeling (cytokinese).