Synoptofor, apparat som ved hjelp av to bilder som projiseres inn på hvert sitt øye, brukes for å undersøke samarbeidet mellom de to øynene (samsynet).