Tabes betyr 'tæring', 'bortsvinning' og brukes ofte som kortform av tabes dorsalis, ryggmargstæring, det vil si betennelse i ryggmargen på grunn av syfilis.