Termoreseptorer, spesialiserte sensoriske nerveterminaler i huden. Noen reagerer på temperaturfall (kuldereseptorer), andre på temperaturstigning (varmereseptorer). Se også temperatursanser.