Tett nese er et symptom som kan ha flere årsaker. Se nesesykdommer og forkjølelse.