Toks- er en forstavelse som betyr 'gift-'. For eksempel toksikologi er læren om giftstoffer.