Totalekstirpasjon er kirurgisk fjerning (ekstirpasjon) av et organ eller en svulst i sin helhet.