Trajektorier er grafiske linjer som fremstiller trykk- og strekkreftene i et organ, vanligvis brukt som forklaring på utformingen av spongiosavevet i en knokkel.