Spongiosa er den indre, svampaktige delen av knoklene.