Triasylglyserol er en kjemisk betegnelse på triglyserid.