Trichuriasis er en infeksjon med piskeorm (Trichuris trichiura).