Ormesykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer fremkalt av flatormer og rundormer. På verdensbasis er ormesykdommer et betydelig helseproblem, særlig blant barn. I Norge er forekomsten lav, og de fleste tilfeller finner vi blant flyktninger, adoptivbarn, innvandrere og så videre. Hele artikkelen