Tube, norsk, forkortet betegnelse for 1) egglederen (tuba uterina), 2) øretrompeten (tuba Eustachii, tuba auditiva) og 3) rørformet instrument, for eksempel trakealtube.