Tvangsinnleggelse er innleggelse av en person i helseinstitusjon mot personens egen vilje, se psykisk helsevern. Se også administrativ observasjon.