Rettspsykiatri er læren om de psykiske lidelser og avvikende tilstander som ifølge straffeloven og sivilretten har krav på en særegen strafferettslig eller sivilrettslig behandling. Når det skal bringes på det rene om slike forhold foreligger, vil de rettslige instanser, påtalemyndighet eller domstoler, benytte seg av psykiatrisk sakkunnskap. Hele artikkelen