Ureterolitotomi, fjerning av en stein i en urinleder ved åpen operasjon. Frem til ca. 1985 måtte større steiner i urinlederen fjernes ved åpen operasjon. Man delte da bukveggsmuskulaturen gjennom et 15–20 cm langt snitt for å få nødvendig tilgang. I dag fjernes slike uretersteiner enten ved hjelp av nyresteinknuser eller ved egne instrumenter som føres direkte inn gjennom selve urinlederen og opp til steinen (se ureterorenoskopi). Åpne operasjoner benyttes bare i noen sjeldne unntakstilfeller. I disse tilfellene kan operasjonen også utføres laparoskopisk.