Ut fiat, latinsk påskrift på resepter i tidligere tider (= 'slik at det blir...'), som en anvisning til apotekerens komponering av medisinen når han blandet sammen flere stoffer.